Наша місія - забезпечення обороноздатності України шляхом створення сучасних високотехнологічних радіолокаційних систем та засобів радіоелектронної та контрбатарейної боротьби.

 

Стратегічне бачення

- функціонування в інтересах держави, регіонів, підприємств-партнерів, всього українського суспільства і кожного працівника підприємства;

- забезпечення ефективної реалізації виробничого, інтелектуального і фінансового потенціалу української оборонної промисловості через створення і поставку на ринок високотехнологічної військової і цивільної продукції в сфері радіолокації, засобів РЕБ та КББ;

- розвиток підприємства на основі досвіду, традицій і корпоративних цінностей.

Основні цілі підприємства

- Інтеграція власного виробництва в міжнародний ринок та організація співпраці з зарубіжними партнерами з метою технологічного зближення і забезпечення відповідності продукції заводу світовим стандартам.

- Пред’явлення на Державні випробовування та прийняття МОУ на озброєння в 2018-2019 роках: нової радіолокаційної техніки та систем контрбатарейної боротьби. Початок їх серійного виробництва.

- Виконання Державних оборонних замовлень на 100%.

- Модернізація виробництва та впровадження сучасних технологій за рахунок реалізації інвестиційного проекту по переобладнанню механоскладального та інших виробництв на загальну суму 200 млн. грн.

- Зростання обсягів виробництва на 100% за рахунок виходу на нові ринки високотехнологічної та високовартісної радіолокаційної техніки, систем РЕБ та контрбатарейної боротьби.

- Досягнення технічної сумісності та відповідності продукції підприємства стандартам НАТО.

- Оптимізація структури підприємства та впровадженням сучасних технологій, модернізація та удосконалення системи управління на базі новітніх інформаційних технологій.

- Розробка та впровадження програми підготовки та мотивації персоналу, формування кадрового резерву за рахунок молодих фахівців.  Збільшення рівня оплати праці на 100% від рівня 2016 року.

 

 

тел. +38 (061) 271-21-52

e-mail: iskra@iskra.zp.ua

69071, вул.Магістральна 84,
м.Запоріжжя, Україна